ހަޢިޟުވެފަ ހުއްޓައި ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްތޯ؟

8 އޮކްޓޯބަރ 2010 - ހުކުރު

ކައިވެނި ކުރާއިރު އަންހެނާ ހަޢިޟުވެފައި ހުއްޓާ ކައިވެނި ކުރުމަކީ ގޯސްކަމެއްތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:

ހައިޟުގެ ހާލަތުގައި ކައިވެނި ޢަޤުދު ކުރުމަކީ ވަރިކުރުމާއި ޚިލާފަށް ހުއްދަ ކަމެކެވެ. އަސްލަކީ އެއީއެވެ. އެކަން ހަރާމް ކަމެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ގޯސް ކަމެއް ކަމުގައި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޙައިޟުގެ ހާލަތުގައި ތިމާ ރޭކޮށްފައިވާ އަނބިމީހާ ވަރިކުރުމަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ އިއްތިފާގުން ހަރާމް ކަމެކެވެ.

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم

ސުވާލާއި ޖަވާބު